3.png
2.png
1.png
4.png

XX-lecie LTnRRE

 logoxxlecie

Serwisy informacyjne

Urzędy Państwowe

Spółki przesyłowe

Bezpieczeństwo pracy

Członkowie LTnRRE

XIX EDYCJA KONFERENCJI „ENERGETYKA PRZYGRANICZNA – ŚWIAT ENERGII JUTRA” – WNIOSKI Wyróżniony

XIX EDYCJA KONFERENCJI „ENERGETYKA PRZYGRANICZNA – ŚWIAT ENERGII JUTRA” – WNIOSKI

Wnioski z XIX edycji konferencji „Energetyka przygraniczna – świat energii jutra”

 

1. Polska powinna dostosować się do zmian zachodzących w Europie i na świecie w zakresie transformacji energetycznej, aby nie stracić konkurencyjności i uniknąć negatywnych skutków gospodarczych i politycznych.
2. Dla rozwoju przedsiębiorstw najważniejsza jest przewidywalność. Polska nie ma obecnie doktryny energetycznej, a dla zapewnienia bezpieczeństwa elektroenergetycznego musi mieć zapewnioną stabilną dostępność energii w długim horyzoncie czasowym, niezależnie od warunków panujących na świecie.
3.Transformacja energetyczna w naszym kraju wymaga opracowania racjonalnej, długofalowej strategii, która uwzględni różne źródła energii, ich koszty, dostępność, niezawodność i wpływ na środowisko.
4. Strategia energetyczna powinna uwzględnić rozwój energetyki jądrowej, która może zapewnić stabilne i niskoemisyjne dostawy energii w długiej perspektywie. Energetyka jądrowa jest postrzegana jako nieemisyjne i stabilne źródło, które może stanowić podstawę systemu elektroenergetycznego, ale wiąże się z wieloma wyzwaniami technicznymi, ekonomicznymi i społecznymi.
5. Odnawialne źródła energii, obniżające ślad węglowy, są niezbędne dla zwiększenia niezależności energetycznej, ale wymagają odpowiednich technologii magazynowania i regulacji, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo systemu. Polska powinna dążyć do dywersyfikacji źródeł energii, stopniowo zwiększając udział OZE w bilansie energetycznym.
6. Konieczne jest ujednolicenie sposobu definiowania mocy przyłączeniowej dla instalacji wytwórczych OZE, uproszenie procedur i opracowanie oraz opublikowanie jednolitych dla wszystkich podmiotów standardów związanych z przyłączeniem OZE do sieci elektroenergetycznej, skrócenie ścieżki i terminów uzgadniania dokumentacji projektowej dla wszystkich obszarów, opracowanie i opublikowanie zasad komercyjnego podłączania do sieci, opracowanie i wdrożenie zasad świadczenia usług systemowych przez źródła OZE.
7. Polska powinna wykorzystywać możliwości importu energii z sąsiednich krajów, gdy jest to opłacalne, oraz optymalnie wykorzystywać istniejące źródła węglowe i gazowe, gdy są niezbędne dla zaspokojenia popytu i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.
8. Niezbędny jest zrównoważony rozwój energetyki regionalnej, oparty na wykorzystaniu lokalnych zasobów biomasy i bioodpadów oraz nowoczesnych technologii biogazowych. Potrzebne są inwestycje w innowacyjne instalacje biogazowe, które charakteryzują się wysoką sprawnością, elastycznością i możliwością magazynowania energii w formie biogazu. Biogazownie szczytowe są przyszłością biogazowni w naszym kraju, ponieważ mogą pracować w trybie sterowanym i regulowanym, dostosowując się do zapotrzebowania na energię i współpracując z innymi źródłami odnawialnymi, takimi jak fotowoltaika.
9. Potrzebna jest promocja nowych rozwiązań zawartych w nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne z 2023 r., które stwarzają m.in. nowe możliwości dla rozwoju biogazowni szczytowych i umożliwiają operatorom wydawanie warunków przyłączenia dla stabilnych i regulowalnych źródeł energii wraz z jej magazynowaniem.

 

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)