3.png
2.png
1.png
4.png

XX-lecie LTnRRE

 logoxxlecie

Serwisy informacyjne

Urzędy Państwowe

Spółki przesyłowe

Bezpieczeństwo pracy

Członkowie LTnRRE

LE Aktualności

LE Aktualności (39)

Datetime: 14 Mar 2024

XIX EDYCJA KONFERENCJI „ENERGETYKA PRZYGRANICZNA – ŚWIAT ENERGII JUTRA” – WNIOSKI

Czytaj dalej...
Datetime: 25 Maj 2022

27 maja 2022 r. w Sulechowie (w budynku Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Armii Krajowej 51) odbędzie się Walne Zebranie Członków Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki.

Zapraszamy wszystkich Członków Zwyczajnych Towarzystwa oraz przedstawicieli Członków Wspierających. W programie zebranie m.in. referat Herberta Leopolda Gabrysia (byłego wiceministra przemysłu odpowiedzialnego za energetykę) dotyczący aktualnej sytuacji energetyki w Polsce oraz referat Edyty Płanki, Dyrektor Rozwoju  Regionu Banku Gospodarstwa Krajowego - Region Lubuski, dotyczący możliwości finansowania projektów OZE i sieci elektroenergetycznych przyłączających źródła odnawialne do systemu.

Plan obrad: PLAN

 

ltnrre bgk  uz

Organizatorzy Walnego Zebrania dziękują Uniwersytetowi Zielonogórskiemu za udostępnienie Auli przy ul. A. Krajowej 51 w Sulechowie.

 

Czytaj dalej...
Datetime: 06 Paź 2021

24 września 2021 r. w budynku Rektoratu, w sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego, odbyło się  XXIII Walne Zebranie Członków Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki. Podczas Zebrania wybrano skład Zarządu VIII kadencji.

Prezesem ponownie został wybrany Marian Babiuch (były, długoletni prezes zarządu Elektrociepłownia „Zielona Góra” SA).

Do Zarządu VIII kadencji wybrano następujące osoby:
1 .Edward Bułkowski (dyrektor Enea Operator / Oddział w Gorzowie Wlkp.)
2. Mariusz Erdmann (były prezes Energetyki Cieplnej w Gorzowie, obecnie ekspert ds. energetyki w Urzędzie Miasta Gorzów Wlkp.)
3. Stanisław Iwan (wiceprezes zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
4. Jan Kos (były długoletni prezes i dyrektor Elektrociepłowni Gorzów Wlkp.)
5. Halina Matuszczak (dyrektor ECO SA/ Oddział Lubuski)
6. Henryk Mazurkiewicz (prezes zarządu MAZEL SA)
7. Maciej Tomaszewski (prezes zarządu Ekoenergetyka PV)
8. Ryszard Wtorkowski (prezes zarządu LUG LIGHT FACTORY)

Walne Zebranie wybrało również członków Komisji Rewizyjnej:

Ewa Pulkowska (dyrektor ekonomiczno-finansowy PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim),
Mirosław Badurek (były, długoletni dyrektor ds. finansowych Elektrociepłownia „Zielona Góra” SA),
Eugeniusz Bodak (dyrektor Zakładu Majątku Sieciowego Oddziału Enea Operator w Zielonej Górze).

Walne Zebranie Członków przyjęło stanowisko dotyczące sporu wokół kopalni Turów
Stanowisko LTnRRE

Podczas Zebrania Prezes Marian Babiuch poinformował, że Towarzystwo przyjęło w tym roku 5 nowych członków:
Edward Bułkowski (dyrektor Enea Operator / Oddział w Gorzowie Wlkp.) ,
Marek Rusakiewicz (prezes Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o.)
Halina Matuszczak ( dyrektor ECO SA/ Oddział Lubuski)
prof. Roman Stryjski (Uniwersytet Zielonogórski, Członek Rady Nadzorczej ENEA SA),
Krzysztof Witkowski (prezes zarządu Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja)

Czytaj dalej...
Datetime: 16 Wrz 2020

18 września o godz. 12.00 w Lubuskim Centrum Winiarstwa odbędzie się XXII Walne Zebranie Członków Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki.

Zapraszamy wszystkich Członków Zwyczajnych Towarzystwa oraz przedstawicieli Członków Wspierających.

Program XXII WZC

LogoBGK

Czytaj dalej...
Datetime: 14 Lis 2019

Zakończyła się XVI konferencja” Energetyka Przygraniczna Polski i Niemiec - świat energii jutra”.

 

Wspólna determinacja na rzecz czystego powietrza, odpowiedzialność biznesu i samorządów za czyste środowisko oraz aktualna sytuacja polskiej i niemieckiej energetyki to główne zagadnienia XVI edycji konferencji „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra”, która odbyła się 7 listopada 2019 roku w Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie.

 

O nowej ustawie i systemach wsparcia OZE w Polsce mówił w swoim referacie prof. Waldemar Kamrat (Politechnika Gdańska) m.in. podkreślając zawiłość i niejednoznaczność zapisów. Podobne odczucie o tzw. ustawie EEG obowiązującej w Niemczech mówił Marc Behnke z E.DIS Netz GmbH. Prof. W. Kamrat w podsumowaniu swojego wystąpienia wyliczył ważne zmiany w ustawie: wydłużenie okresu wsparcia OZE z roku 2035 do 2039, wydłużenie terminu wsparcia dla instalacji OZE (która wygrała aukcje) z 36 do 42 miesięcy dla ogółu instalacji i z 18 miesięcy do 24 miesięcy dla instalacji fotowoltaicznych. Profesor podkreślił na koniec, że w Polsce nie ma i nie będzie jednej dominującej technologii energetycznej i należy być przygotowanych do całego spektrum od czystego węgla poprzez energetykę odnawialną, jądrową i wodorową. Wybór będzie wynikał z rachunku ekonomicznego. Marc Behnke przedstawiając tzw. zwrot energetyczny w Brandenburgii, i szerzej, w Niemczech, mówił o odchodzeniu od węgla brunatnego i kamiennego, ale podkreślając obawy o sytuacje, gdy nie ma wiatru lub nie świeci słońce. Wymienił kogenerację jako element pomocny w kompensacji systemu. Przedstawił też trudności ze sterowaniem energią słoneczną, sytuację, w których podaż przewyższa popyt i wówczas pojawiają się ujemne ceny giełdowe, czyli za odebranie energii konsument otrzymuje pieniądze. Dlatego w Niemczech pojawiła się inicjatywa magazynowania energii za pomocą wodoru. Obecny stan prawny wsparcia dla instalacji kogeneracyjnych w Polsce przedstawił w swoimwystąpieniu prof. Janusz Lewandowski (Politechnika Warszawska). Natomiast Mariusz Samordak, dyrektor Sektora Energetycznego z Departamentu Analiz i Wsparcia Sektorowego BGK przedstawił możliwości wsparcia sektora energetycznego i jednocześnie zachęcał do składania własnych rozwiązań wspierania energetyki w naszym kraju, podkreślając otwarcie Banku na inicjatywy branży energetycznej.


W części poświęconej odpowiedzialności biznesu i samorządów za czyste środowisko wystąpił m.in. Radosław Grech, prezes zarządu Centrum Energetyki Odnawialnej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Krzysztof Kwiecień, prezes Zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra”. Pierwszy prelegent mówił m.in. o konieczności zaangażowania samorządów w walce ze smogiem, jednocześnie dodając, że w naszym województwie nie ma gminy, która kompleksowo rozwiązała ten problem. Natomiast prezes Krzysztof Kwiecień mógł pochwalić się spektakularnym sukcesem wyliczając jak duży wpływ na czystość powietrza w Zielonej Górze miała rezygnacja Elektrociepłowni z wytwarzania energii z węgla.

W trzeciej sesji swoje referaty przedstawiło dwóch prelegentów: dr Herbert Leopold Gabryś, Przewodniczący Komitetu ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej Krajowej Izby Gospodarczej, który zreferował stan energetyki w Polsce, a dr Klaus Freytag, pełnomocnik premiera Brandenburgii w Łużycach, mówił o tendencjach w rozwoju energetyki niemieckiej. Na te same tematy dyskutowali w debacie panelowej: Herbert Leopold Gabryś, prof. Janusz Lewandowski, Jens Jankowsky, moderował: prof. Marian Miłek.
 

 

Prezentacje wygłoszone na konferencji / Die Prasentationen der Konferenz finden Sie hier

1. Marc Behnke PL 1. Marc Behnke DE
2. Dr.-Ing. Klaus Freytag PL 2. Dr.-Ing. Klaus Freytag DE
3. Hermann Bode PL 3. Hermann Bode DE
4. Janusz Lewandowski PL 4. Janusz Lewandowski DE
5. Krzysztof Kwiecień PL 5. Krzysztof Kwiecień DE
6. Mariusz Samordak PL 6. Mariusz Samordak DE
7. Radosław Grech PL 7. Radosław Grech DE
8. Piotr Stawicki PL 8. Piotr Stawicki DE
9. Waldemar Kamrat PL 9. Waldemar Kamrat DE

  

Czytaj dalej...
Datetime: 09 Lis 2019
Gala z okazji XX-lecia Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki odbyła się 7 listopada w zielonogórskiej Palmiarni. Prezes Marian Babiuch przedstawił historię powstania Towarzystwa, wymienił członków założycieli (17 osób) oraz pierwszy zarząd wybrany na Walnym Zebraniu Członków 9 grudnia 1999 roku w Dychowie. Przedstawił również dokonania LTnRRE, m.in.: 16 polsko- niemieckich konferencji „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec”, szkolenia z zakresu elektroenergetyki, seminaria z udziałem naukowców i przedsiębiorców różnych branż. Ponadto opracowanie stanowisk dotyczących różnych zagadnień związanych np. z bezpieczeństwem elektroenergetycznym regionu lubuskiego, z zagospodarowaniem złóż węgla brunatnego Gubin-Brody, z budową nowej linii 220 kV relacji EW Dychów-Leśniów, ze skutkami konsolidacji firm energetycznych mającymi wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą w województwie lubuskim. Podkreślił zaangażowanie przedstawicieli Towarzystwa w różnych gremiach, np. w Regionalnej Radzie ds. Energetyki przy Marszałku Województwa Lubuskiego.
 
Czytaj dalej...
Datetime: 26 Kwi 2019

Najważniejsze spotkanie w roku, czyli XXI Walne Zebranie Członków LTnRRE, odbyło się 17 maja 2019 r w Zaborze. W Zebraniu udział wzięło 30 członków Towarzystwa oraz 13 gości, w tym m.in. prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando.
Podczas Zebrania referaty wygłosili:
- Herbert Leopold Gabryś, przewodniczący komitetu ds. energii i polityki klimatycznej w Krajowej Izbie Gospodarczej: „Wyniki elektroenergetyki w Polsce za 2018 rok” oraz „Zmiany w energetyce globalnej w kontekście UE”,
- Prof. Marian Miłek – „Aktualne problemy energetyki”,
- Mariusz Samordak, dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego Banku
Gospodarstwa Krajowego – Wybrane uwagi na temat finansowania inwestycji w energetyce odnawialnej.

Czytaj dalej...
Datetime: 21 Lut 2019

Polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej, a w niej wyzwania dla regionów, kierunki zwrotu energetycznego w Brandenburgii oraz zarys Polityki energetycznej Polski do 2040 r. to tematy pierwszej sesji XV, jubileuszowej, polsko niemieckiej konferencji „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra”. Głównym organizatorem było Lubuskie Towarzystwo na rzecz Rozwoju Energetyki. Natomiast gospodarzem oraz jednym z współorganizatorów tego wydarzenia był Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Zamiejscowy w Sulechowie.

W konferencji, jak co roku, uczestniczyli przedstawiciele województwa lubuskiego, Kraju Związkowego Brandenburgia, samorządowcy, naukowcy i przedsiębiorcy z obu stron granicy. Szczególnymi gośćmi jubileuszowej konferencji był m.ni. przedstawiciel Komisji Europejskiej - dyrekcji generalnej do spraw energii, sekretarz stanu - Ministerstwo Gospodarki i Energii Kraju Związkowego Brandenburgia oraz dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa Ministerstwa Energii RP. Konferencję prowadzili: Marian Babiuch (LTnRRE) oraz Harald Bock (EDIS AG).

 

Druga sesja pod hasłem: technologie, efektywne gospodarowanie energią, przybliżyła uczestnikom innowacyjne rozwiązania dotyczące produkcji chłodu (w tym chłodu z ciepła sieciowego) oraz wytwarzania i przesyłania energii. Przykład zdecentralizowanej dystrybucja energii elektrycznej i ciepła, w jednej z mniejszych miast Brandenburgii, pokazywał dobrze funkcjonującą „wyspę” prądowo-ciepłowniczą.


W trzeciej sesji, podkreślającej wagę ochrony klimatu, referencji koncentrowali swoją uwagę na praktycznych przykładach pozyskiwania energii elektrycznej i ciepła za pomocą kaskady kogeneracyjnej, likwidacji niskiej emisji w gminach przygranicza z wykorzystaniem energii elektrycznej do ogrzewania oraz efektywności energetycznej i technologicznej. Pierwszy dzień konferencji kończyła dyskusja panelowa z udziałem profesorów, przedstawicieli polskich i niemieckich firm oraz wiceprezydenta Zielonej Góry, a dotyczyła lokalnego zarządzania energią. W drugim dniu konferencji uczestnicy wysłuchali wykładu o produkcji chłodu z ciepła sieciowego i obejrzeli agregat adsorpcyjny wraz ze stanowiskiem badawczym.
Wszystkie referaty są dostępne na stronie głównego organizatora konferencji: Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki: www.lubuskaenergetyka.pl

Konferencja emitowana była „na żywo” na kanale YouTube, jest dostępna na stronie:

https://youtu.be/6dWbxo0YfmY

 

 Wnioski PL  Wnioski DE
 icopdf  icopdf

 

 

 

Czytaj dalej...
Datetime: 14 Cze 2018


 

pdf pl

 

 

HONOROWY PATRONAT

ministerstwo energiilandwojewoda

 

Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki, Uniwersytet Zielonogórski, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Kraj Związkowy Brandenburgia, E.DIS AG, Izba Przemysłowo-Handlowa Wschodniej Brandenburgii organizują 29-30 listopada 2018 r. XV edycję konferencji „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra”.

Emisja Live na YT. Udział w wydarzeniu jest automatycznym wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników konferencji.

 

plakat2018-new

 

 

 

pdf pl

 

 

Formularze zgłoszeniowe

 word  Formularz zgłoszeniowy dla samorządów
 word  Formularz zgłoszeniowy dla firm
 word  Anmeldung Formular

  

Czytaj dalej...
Datetime: 08 Sty 2018

Wnioski z XIV Konferencji  „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra”

Czytaj dalej...
Datetime: 08 Sty 2018

deSchlussfolgerungen der XIV. Konferenz  „Grenznahe Energiewirtschaft in Polen und Deutschland – die Welt der Energie von Morgen”

Czytaj dalej...
Datetime: 27 Lis 2017

sem00

Bezpieczeństwo energetyczne województwa lubuskiego

„Bezpieczeństwo energetyczne i czyste powietrze Województwa Lubuskiego” było tematem seminarium zorganizowanego przez Lubuskie Towarzystwo na rzecz Rozwoju Energetyki oraz Lubuski Sejmik Gospodarczy. Członkowie obu organizacji oraz zaproszeni goście spotkali się 24 listopada w Dychowie, aby dyskutować o zagrożeniach występujących w naszym regionie.

Czytaj dalej...
Datetime: 28 Paź 2017

plakat2017 pl 2

Zakończyła się XIV konferencja Energetyka Przygraniczna Polski i Niemiec - Świat Energii Jutra, której spnsorami były firmy E.ON edis energia, Mazel SA (www.mazel.pl), PGNiG SA (www.pgnig.pl), Enea Operator (www.operator.enea.pl), Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (www.kssse.pl) oraz LUG (http://www.lug.com.pl). Prezentacje wygłoszone na konferencji dostępne są tutaj / Die Prasentationen der Konferenz finden Sie hier.

Czytaj dalej...
Datetime: 04 Lip 2017

obrady

26 maja członkowie Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki przyjęli sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności zarządu w 2016 roku. Zarząd LTnRRE, podczas obrad w Dychowie, otrzymał absolutorium od Walnego Zebrania Członków.

Czytaj dalej...
Datetime: 27 Lut 2017

15 lutego w Poczdamie miała miejsce druga konferencja poświęcona magazynowaniu energii. Tematem konferencji była aktualna sytuacja w sektorze magazynowania energii  - zarówno w skali mikro (instalacje konsumenckie) jak i makro (magazyny przy źródłach i magazyny systemowe). Prelegenci omawiali rozwiązania techniczne, a w szczególności tzw. proces „Power to X” - zamiana energii w inną formę np. wodór, sprężone powietrze.

Czytaj dalej...
Datetime: 03 Lut 2017

 

„Świat energii jutra“ - tak brzmiało wielce obiecujące hasło Polsko-Niemieckiej Konferencji "Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec", która odbyła się w dniu 18 listopada w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie, pod patronatem Ministra Energii Kraju Związkowego Brandenburgia Albrechta Gerbera. Po stronie polskiej około 100 uczestników ze sfer gospodarczych, politycznych, organów samorządowych i placówek badawczych dyskutowało kwestie przyszłego zaopatrzenia w energię. Dobrym znakiem był udział w konferencji sporej liczby niemieckich uczestników przybyłych z Brandenburgii.

Czytaj dalej...
Datetime: 28 Lis 2016

 

 

Energetyczne zagospodarowanie odpadów, bilansowanie energii w systemach energetycznych, potencjał kogeneracyjny w dziedzinie ochrony klimatu - to główne bloki tematów XIII polsko-niemieckiej konferencji, która odbyła się 18 listopada 2016 r. w Sulechowie. Omówione zostały kierunki transformacji energetycznej Polski i Niemiec. Wystąpili m.in. dr Klaus Freytag z Departamentu Energii i Surowców Kraju Związkowego Brandenburgia, Herbert Leopold Gabryś z Krajowej Izby Gospodarczej i prof. Marian Miłek z PWSZ w Sulechowie, a także naukowcy z Politechniki Gdańskiej, Politechniki Warszawskiej, przedstawiciele takich firm jak Vattenfall Europe Generation, PGE GiEK SA, PGNiG SA, Stadtwerke Cottbus i innych podmiotów.

TUTAJ ZNAJDZIESZ PREZENTACJE KONFERENCYJNE W POLSKICH I NIEMIECKICH WERSJACH JĘZYKOWYCH, A TAKŻE SKRÓTOWĄ RELACJĘ Z KONFERENCJI

 

Czytaj dalej...
Datetime: 06 Cze 2016

3 czerwca podczas obrad w Dychowie, Zarząd Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki otrzymał absolutorium od Walnego Zebrania Członków. Przyjęto Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie z działalnosci Zarządu w roku 2015. Referaty wygłosili ekspert Krajowej Izby Gospodarczej Herbert Leopold Gabryś, wicedyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego Monika Zielińska oraz wicedyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego Danuta Wesołowska-Wujaszek. Tematami referatów były fundusze na efektywność energetyczną i kogenerację dostępne w ramach RPO oraz aktualizacja Strategii Energetyki Woj. Lubuskiego. Herbert Leopold Gabryś omówił aktualną sytuację sektora elektroenergetycznego w Polsce w świetle statystyk.

Tutaj znajdziesz prezentacje, które towarzyszyły wygłoszonym referatom:

Aktualizacja strategii energetyki 2016 cz. 1

Fundusze europejskie dla energetyki w ramach RPO Lubuskie 2020

Elektroenergetyka w Polsce 2016 Michał Iwanowski

 

Czytaj dalej...
Datetime: 29 Gru 2015

"Realne zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego Polski wymusza rewizję Polityki Energetycznej. Polityka ta powinna uwzględniać wymagania II Pakietu klimatyczno-energetycznego oraz ustaleń COP21.  Istotnym elementem mogącym poprawić bezpieczeństwo energetyczne Polski, jest rozwój kogeneracji. W kraju dysponujemy olbrzymim potencjałem rozwoju tej technologii, w postaci kilkuset systemów ciepłowniczych, zasilanych w ciepło z kotłowni. Posiadamy największy spośród krajów UE potencjał kogeneracyjny – jest to swoiste dobro narodowe. Niestety, mimo zdefiniowania barier rozwoju kogeneracji, a nawet podejmowania politycznych decyzji o podwojeniu wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem, nie zostały uruchomione skuteczne działania, aby ten cel zrealizować. Konieczna jest pilna zmiana tej sytuacji" - czytamy we wnioskach z XII konferencji polsko-niemieckiej w Sulechowie, wypracowanych na grudniowym posiedzeniu Zarządu Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki.

Czytaj dalej...
Datetime: 08 Lip 2015

 

Wspólnie z partnerami polskimi i niemieckimi zorganizowaliśmy dwunastą edycję konferencji transgranicznej "Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec", której w tym roku towarzyszyło hasło "Świat energii jutra". Świat energii jutra - oznacza myślenie systemowe, zintegrowane i innowacyjne. Była mowa o inteligentnych licznikach energii, nowoczesnych metodach zarządzania złożami surowców, innowacyjnych metodach przesyłu energii, zintegrowanych technologiach wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, metodach magazynowania energii a nawet o nowych stosowanych w Niemczech modelach finansowania energetyki. Prof. Jan Popczyk, jeden z autorytetów w branży energetycznej przyznał, że rzadko na konferencjach spotyka się tak wysoki poziom profesjonalizmu, jak na tej w Sulechowie. 

PUBLIKUJEMY KRÓTKĄ RELACJĘ ORAZ PROGRAM KONFERENCJI. JUŻ NIEBAWEM UMIEŚCIMY PREZENTACJE, KTÓRE TOWARZYSZYŁY REFERATOM, WYGŁOSZONYM PODCZAS KONFERENCJI.

Czytaj dalej...
Datetime: 27 Mar 2015

"Mimo trudnej sytuacji geopolitycznej, bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju zmierza ku lepszemu i w mojej opinii – będzie się systematycznie poprawiać. W tym zakresie ogromny potencjał tkwi na Ziemi Lubuskiej oraz na całym polsko-niemieckim pograniczu. Obecnie najistotniejszą kwestią jest optymalne zagospodarowanie i wykorzystanie tego potencjału" - pisze senator RP dr inż. Stanisław Iwan, wiceprezes Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki.

Czytaj dalej...
Datetime: 15 Gru 2014

Efektywność energetyczna nie zawsze oznacza efektywność ekonomiczną. Właśnie dlatego kogeneracja potrzebuje sprawnego systemu wsparcia. Mimo iż w kwietniu br. udało się osiągnąć konsensus co do przedłużenia systemu wsparcia, to niestety, ambitne założenia Polityki Energetycznej Polski, zakładające do 2020 r. dwukrotny wzrost produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w porównaniu z rokiem 2006, są nie do zrealizowania - pisze w najnowszym artykule Marian Babiuch, prezes Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki.

Czytaj dalej...
Datetime: 09 Sie 2014

Perspektywy systemu wsparcia Odnawialnych Źródeł Energii, praktyka instalacyjna OZE w Polsce i w Niemczech, węgiel brunatny na pograniczu polsko-niemieckim, przyszła rola gazu w niemieckim systemie wytwarzania energii, złoża gazu i ropy w Zachodniej Polsce, a także kogeneracja i efektywność energetyczna - to główne tematy XI konferencji "Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec - doświadczenia i perspektywy", która odbyła się 10 października w PWSZ w Sulechowie. Głównymi organizatorami konferencji byli Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki, PWSZ Sulechów i Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska.

Czytaj dalej...