3.png
2.png
1.png
4.png

XX-lecie LTnRRE

 logoxxlecie

Serwisy informacyjne

Urzędy Państwowe

Spółki przesyłowe

Bezpieczeństwo pracy

Członkowie LTnRRE

Zakończyła się XIV konferencja Energetyka Przygraniczna Polski i Niemiec - Świat Energii Jutra Wyróżniony

plakat2017 pl 2

Zakończyła się XIV konferencja Energetyka Przygraniczna Polski i Niemiec - Świat Energii Jutra, której spnsorami były firmy E.ON edis energia, Mazel SA (www.mazel.pl), PGNiG SA (www.pgnig.pl), Enea Operator (www.operator.enea.pl), Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (www.kssse.pl) oraz LUG (http://www.lug.com.pl). Prezentacje wygłoszone na konferencji dostępne są tutaj / Die Prasentationen der Konferenz finden Sie hier.

 

„Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra” - relacja

 

CZYSTA ENERGIA DLA WSZYSTKICH

Wyzwania stojące przed polską i niemiecką energetyką wynikające z tzw. pakietu zimowego, konkluzji BAT oraz dyrektywy w sprawie ograniczenia emisji zanieczyszczeń to jeden z bloków tematycznych XIV edycji polsko-niemieckiej konferencji „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra”. Konferencja odbyła się 20 października 2017 r. w Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie. Wzięli w niej udział, jak co roku, przedstawiciele województwa lubuskiego, Kraju Związkowego Brandenburgii, samorządowcy, naukowcy i przedsiębiorcy. Konferencję prowadzili: Marian Babiuch (LTnRRE) oraz Harald Bock (EDIS AG).

Referenci z Polski i z Niemiec zgodnie stwierdzili, że nowe wymagania unijne zawarte w pakiecie zimowym zbyt mocno ingerują w wewnętrzną politykę energetyczną państw członkowskich, co może przełożyć się na negatywne skutki dla rynku energetyki w obu krajach.

Profesor Janusz Lewandowski mówił m.in. o wymaganiach ograniczenia emisyjności (do 550 kg CO2/MWh) wskazane przez Komisję Europejską jako graniczne dla udzielenia pomocy publicznej, a za taką uważa np. rynek mocy dla nowych, mających dopiero powstać instalacji.

Wprowadzenie tak dużego ograniczenia normy emisyjności CO2 niesie groźbę likwidacji polskiej energetyki opartej na węglu. Ponadto proponowany pakiet centralizuje zarządzanie energetyką na poziomie Unii Europejskiej poprzez utworzenie Regionalnych Centrów Operacyjnych (RCO), mogących decydować o przepływach energetycznych i wyłączaniu lub uruchamianiu mocy wytwórczych w poszczególnych krajach, w zależności od potrzeb szeroko pojętego rynku unijnego.

Dr Eva Scholz, specjalistka w Departamencie „Zasad Prawa Energetycznego“ Ministerstwa Gospodarki i Energii Brandenburgii, przedstawiła stanowisko Ministerstwa wskazując na zapisy pakietu zimowego, do których należałoby wprowadzić poprawki np. - Odrzuca się uprawnienia Komisji Europejskiej do wyłącznego decydowania o zasięgu obszarów RCO. Konieczne jest konkretne określenie kompetencji np. ustalenie zasad administrowania i korzystania z sieci, współpraca na szczeblu Unii Europejskiej z operatorami systemu przesyłowego – wyliczała dr Eva Scholz.

Wcześniej dr Klaus Freytag, kierownik Departamentu Energii i Surowców w Ministerstwie Gospodarki i Energii Kraju Związkowego Brandenburgii, mówił m.in. o debatach toczących się w Brandenburgii, podczas których mieszkańcy tego regionu wyrażają sprzeciw przed budową kolejnych farm wiatrowych. Przedstawił rozbieżności między spojrzeniem władz regionalnych Brandenburgii na eksploatowanie lokalnych źródeł węgla brunatnego i wymaganiami dotyczącymi redukcji wytwarzania energii z węgla, stawianymi przez niemiecki rząd przed Brandenburgią.

Marek Kornicki, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Systemem PSE mówił m.in. o zakłóceniach w przesyle spowodowanych burzami i wichurami, zrelacjonował październikowe wydarzenia, które spowodował orkan Ksawery w województwie lubuskim. Przedstawił rosnące zapotrzebowanie na moc, szczególnie w okresie letnim w Polsce. Mówił też o problemach dotyczących przesyłu na granicy polsko-niemieckiej. – Paradoksalnie, wzrost generacji odnawialnej w obszarze Niemiec wymusza zwiększenie generacji „konwencjonalnej” w obszarze naszego kraju – stwierdził na zakończenie wystąpienia Marek Kornicki.

Ostatnia sesja dotyczyła lokalnych systemów zarządzania energią i odbyła się w formie debaty panelowej. Uczestnicy dyskusji rozmawiali m.in. o możliwościach stworzenia modelowego systemu zarządzania energią, o lokalnych strategiach niskoemisyjnych w gminach, powiatach i regionach, a także o możliwości współpracy transgranicznej dotyczącej ograniczenia niskiej emisji.

 

Wnioski z XIV konferencji wkrótce

 

Sponsorami konferencji były firmy E.ON edis energia, Mazel SA (www.mazel.pl), PGNiG SA (www.pgnig.pl), Enea Operator (www.operator.enea.pl), Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (www.kssse.pl) oraz LUG (www.lug.com.pl).

 

ltnrre

ltnrre 

 

       


 

Prezentacje wygłoszone na konferencji / Die Prasentationen der Konferenz finden Sie hier

1. Gabrys PL 1. Gabrys DE
2. Lewandowski PL 2. Lewandowski DE
3. Ryk PL 3. Ryk DE
4. Kaliszuk PL 4. Kaliszuk DE
5. Kornicki PL 5. Kornicki DE
6. Rawa PL 6. Rawa DE
7. Kamrat PL 7. Kamrat PL
8. Freytag PL 8. Freytag DE
9. Ventzke PL 9. Ventzke DE
10. Scholz PL 10. Scholz DE
11. Bartsch PL 11. Bartsch DE
12. Scheibner PL 12. Scheibner DE
13. Markgraf PL 13. Markgraf DE

 

Oceń ten artykuł
(1 głos)