3.png
2.png
1.png
4.png

XX-lecie LTnRRE

 logoxxlecie

Serwisy informacyjne

Urzędy Państwowe

Spółki przesyłowe

Bezpieczeństwo pracy

Członkowie LTnRRE

II Brandenburskie Sympozjum Magazynów Energii (2. Brandenburger Energiespeichertag) Wyróżniony

15 lutego w Poczdamie miała miejsce druga konferencja poświęcona magazynowaniu energii. Tematem konferencji była aktualna sytuacja w sektorze magazynowania energii  - zarówno w skali mikro (instalacje konsumenckie) jak i makro (magazyny przy źródłach i magazyny systemowe). Prelegenci omawiali rozwiązania techniczne, a w szczególności tzw. proces „Power to X” - zamiana energii w inną formę np. wodór, sprężone powietrze.

Konferencję zorganizowało Ministerstwo Gospodarki i Energii Brandenburgii. Zaproszenie do udziału w konferencji wystosowano do Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki. Ze strony polskiej w konferencji udział wzięli prof. Marian Miłek, Tadeusz Kulczyk, Stanisław Iwan, Michał Jarczyński. 

Konferencje otworzyli Premier dr Dietmar Woidke i dyrektor dr Klaus Freytag, którzy powitali polską delegację. Prelegenci wskazali na  fakt, iż pomimo ponad 270 projektów badawczych, jakie są obecnie realizowane w większej skali w Niemczech i finansowane ze środków publicznych,  jest jeszcze daleka droga do tego, by magazynowanie energii było wydajne, efektywne i racjonalne kosztowo.

Podczas dyskusji wskazano na ułomności rozwiązań podatkowych w Niemczech, gdzie energia opodatkowana jest raz z chwilą jej wytworzenia, a po zmagazynowaniu i powtórnym jej włączeniu w system opodatkowana powtórnie.

Na zakończenie dyrektor dr Klaus Freytag zapowiedział kontynuowanie konferencji w przyszłym roku.

 

Michał  Jarczyński

Oceń ten artykuł
(2 głosów)