Jesteś tutaj: HomeKonferencjePodsumowanie - XIX edycja Konferencji „Energetyka Przygraniczna – Świat Energii Jutra”

KONFERENCJE

XX-lecie LTnRRE

 logoxxlecie

Serwisy informacyjne

Urzędy Państwowe

Spółki przesyłowe

Bezpieczeństwo pracy

Członkowie LTnRRE

Podsumowanie - XIX edycja Konferencji „Energetyka Przygraniczna – Świat Energii Jutra” Wyróżniony

Mamy potencjał wspierający krajowy systemem elektroenergetyczny

Świat jaki nas czeka będzie inny niż dotychczas, zmiany globalne, przekładające się na gospodarkę, na energetykę, sygnalizują co się może wydarzyć – tymi słowami Herbert Leopold Gabryś, były wiceminister przemysłu odpowiedzialny za energetykę, niezależny ekspert, rozpoczął prezentację wprowadzającą do XIX edycji konferencji „Energetyka przygraniczna – świat energii jutra”.

 

 
W swoim wystąpieniu zestawił wiele danych, m.in. zużycie energii elektrycznej w Polsce i na świecie w ostatnich latach, obrazujące jednocześnie poziom wzrostu lub spowolnienia rozwoju gospodarczego. Innym wskaźnikiem, na który prelegent zwrócił uwagę to wzrost kosztów paliw do produkcji energii elektrycznej, na który wpływ mają, w znacznym stopniu, koszy pozyskania uprawnień do emisji CO2, gdzie najwyższe wartości dotyczą węgla brunatnego i kamiennego, a najniższe gazowego, choć ceny gazu z innego powodu powędrowały mocno w górę.
 
Interesujące spojrzenie na energetykę przedstawił prof. Wojciech Myślecki – Transformacja cyfrowo-energetyczna w Polsce – dokąd zmierzamy? Profesor mówi m.in. o przechodzeniu ze świata analogowego do cyfrowego i gospodarce 4.0, w której jest duże nasycenie sztuczną inteligencją.
 
Prelegent wskazywał m.in. na parametry geopolityki wpływające na uwarunkowania społeczne. Chodzi tu np. o wywołaną przez Rosję wojnę w Ukrainie i oddziaływanie na zmiany koszów energii. Odczuwalny stopień wysokiego ryzyka wybuchu wojny, czy też przebudowy równowagi światowej ma duży wpływ na postawy społeczne w Europie i na świecie.

Wracając do transformacji cyfrowej podkreślił, że zachodzące obecnie procesy mają charakter technologiczny i są odporne na czynniki społeczne i polityczne.

Podobną opinią podzielił się podczas swojego wystąpienia dr. hab. inż. Stanisław Tokarski, (AGH) przewodniczący Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej: „Transformacja energetyczna się nie zatrzyma – mimo geopolitycznych zmian. Obniżanie emisji gazów cieplarnianych będzie się dokonywać nie przez decyzje polityczne, ale przez mające już miejsce zmiany technologiczne, upowszechnianie nowych zeroemisyjnych technologii, nie tylko w sektorze energetycznym.”.

Druga sesja dotyczyła zeroemisyjnych źródeł energii: możliwości współpracy z krajowym systemem elektroenergetycznym. Interesujące wystąpienie miał prof. Robert Smoleński, dyrektor Instytutu Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Uniwersytetu Zielonogórskiego, ekspert Komisji Europejskiej, dotyczące magazynowania energii w systemach o znacznym udziale OZE.

Profesor m.in. nawiązał do wygłoszonej wcześniej prezentacji prof. Ludwika Pieńkowskiego, (AGH), dotyczącego małych reaktorów jądrowych SMR, które mogą być elementem stabilności bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Powiedział o powołaniu, uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego, w ubiegłym roku, zespołu roboczego ds. rozwoju modułowej energetyki atomowej, jako wsparcia dla zielonej transformacji energetycznej.

Na koniec wystąpienia prof. R. Smoleński przedstawił kilka wniosków: - aktualnie dostępne bateryjne technologie magazynowania pozwalają na realizację lokalnego bilansowania dobowego;  bateryjne magazyny energii mogą być ważnym elementem infrastruktury sieciowej, umożliwiając realizację usług projakościowych; - analiza techniczno-ekonomiczna wskazuje, że realizacja magazynowania sezonowego, koniecznego na szerokości geograficznej Polski byłaby nieefektywna; konieczne wydaje się oparcie podstawy systemu na nieemisyjnych źródłach o dużej dynamice, np. SMR; konieczne będzie opracowanie modeli biznesowych regulujących wykorzystanie poszczególnych źródeł w systemie elektroenergetycznym.


Duże zainteresowanie wśród przedsiębiorców wzbudziła prezentacja Roberta Głowackiego, dyrektora ds. operacyjnych MAZEL S.A. dotycząca zmian na rynku energii i rynku OZE i podpowiedzi jak przygotować się do zmian prawnych i technologicznych.

 

Prelegent przedstawił m.in. plany Komisji Europejskiej, która proponuje, aby w ramach pakietu „Gotowi na 55” zwiększyć główny cel na 2030 r. dotyczący odnawialnych źródeł energii z 40 do 45 proc. W ramach planu REPower EU celem tej strategii jest zainstalowanie ponad 320 GW mocy fotowoltaiki do 2025 r. (wartość ta ponad dwukrotnie przekracza wartość z 2020 r.) oraz niemal 600 GW do 2030 r.

 

Dyrektor MAZEL S.A. mówił również o opłacalności instalacji fotowoltaicznych w firmach, gdzie cena energii z instalacji PV wynosi około 300 zł/MWh, dzięki uniknięciu zmiennych opłat dystrybucyjnych. Zaprosił do współpracy: www.mazel,pl , podkreślając m.in. wymagania dotyczące warunków przyłączenia do sieci i z tym związane regulacje prawa miejscowego.

 

W III sesji - Stan systemu elektroenergetycznego woj. lubuskiego – bariery i zagrożenia, dużą niespodzianką dla wielu uczestników konferencji była prezentacja projektu - Produkcja zielonego wodoru w Laskach Lubuskich przedstawiona przez Dariusza Luberę, doradcę zarządu H2 Energy Sp. z o.o. Dlaczego? Chodzi o produkcję zielonego wodoru w województwie lubuskim i to w niemałych ilościach, bo na początek 17 ton dziennie. Projekt zakłada 100 WM mocy elektrolizera w 2026 r. i 300 MW w 2030 r. , co ma w efekcie pozwolić wyprodukować 90 ton dziennie H2. Energia na potrzeby elektrolizy ma pochodzić z farm fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych. To spora inwestycja w gminie Górzyca.

 

W utrzymaniu równowagi systemu elektroenergetycznego w Zachodniej Polsce mogą pomóc biogazownie szczytowe. Prezentację na ten temat przedstawił prof. Jacek Dach, Katedra Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

 

Po wysłuchaniu referatu profesora nikt z uczestników konferencji nie ma wątpliwości jak istotne są biogazownie dla wsparcia systemu elektroenergetycznego, tym bardziej, że techniczny potencjał substratowy do biogazowni oceniany jest w Polsce na 120-150 mln ton rocznie. To więcej niż mają do swojej dyspozycji np. Niemcy. Obecnie przy naszych sąsiadach wypadamy bardzo blado. Oni mają ponad 9 tys. biogazowni (w sumie 6 GW), a my zaledwie 140 (130 MW) sztuk.

 

Prof. Jacek Dach przekonywał, że Polska ma ogromny potencjał biogazowy oraz dysponuje najnowocześniejszymi technologiami w tym zakresie. Na koniec podsumował: - przyszłością biogazowni jest ich praca w KSE w trybie szczytowym – jako w pełni sterowalnego i kontrolowalnego OZE; - w lokalnych sieciach elektroenergetycznych biogazownie szczytowe (z magazynem energii) mogą doskonale uzupełniać generację energii z niestabilnych OZE; - nowelizacja ustawy Prawo Energetyczne w 2023 r. umożliwiająca operatorom wydawanie warunków przyłączenia dla stabilnych i regulowalnych źródeł energii z magazynem energii, umożliwia przyłączenie licznych biogazowni z magazynem energii w postaci biogazu.

 

Za wsparcie przy organizacji konferencji dziękujemy Współorganizatorom: Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A., H2 Energy Sp. z o.o., Ekoenergetyka PV Sp. z o.o., MAZEL S.A. oraz Partnerom konferencji: Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., ENEA Operator Sp. z o.o., BGK S.A., PGE Energia Ciepła S.A., Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A., „Energetyka” Sp. z o.o.

 

 konferencja2023-logotypy

 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY KONFERENCJI

KSSSE: www.kssse.pl
H2 Energy www.h2energy.com.pl
Ekoenergetyka PV: www.ekoenergetyka.com.pl
MAZEL SA:  www.mazel.pl 

PARTNERZY KONFERENCJI

ARP: arp.pl
ENEA OPERATOR: www.operator.enea.pl
BGK: www.bgk.pl
PGE Energia Ciepła: www.pgeenergiaciepla.pl
Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A.: ec.zgora.pl
Energetyka Grupa KGHM: energetyka.lubin.pl

 

 

PATRONI MEDIALNI WYDARZENIA

Radio Zachód   gazetalubuskaNowa Energiapartonatmedialny-1

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)