Jesteś tutaj: HomeKonferencjePodsumowanie - XVIII edycja Konferencji „Energetyka Przygraniczna – Świat Energii Jutra”

KONFERENCJE

XX-lecie LTnRRE

 logoxxlecie

Serwisy informacyjne

Urzędy Państwowe

Spółki przesyłowe

Bezpieczeństwo pracy

Członkowie LTnRRE

Podsumowanie - XVIII edycja Konferencji „Energetyka Przygraniczna – Świat Energii Jutra” Wyróżniony

18 listopada 2022 r. odbyła się XVIII edycja konferencji „Energetyka przygraniczna – świat energii jutra”.

Miejscem konferencji była Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów.

Organizatorami konferencji byli Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki oraz Uniwersytet Zielonogórski

 patronatHonorowy

 icopdf 

List od Premiera RP

 

 

 

 

partnerzyeczg

 

PATRONI MEDIALNI WYDARZENIA

Gazeta Lubuska Radio Zachód Nowa Energia partonatmedialny-1

 

Bezpieczeństwo energetyczne kraju i regionu


Transformacja energetyczna drogą do przyszłości polskiej gospodarki, badanie krajowego miksu energetycznego, małe reaktory jądrowe – rozwiązaniem dla przemysłu i bezpieczeństwa dostaw energii, efektywne wykorzystanie energii odnawialnej w przemyśle, praca wyspowa w trakcie masowych awarii systemu elektroenergetycznego, wizja rozwoju hubów ładowania pojazdów elektrycznych, energia elektryczna z Elektrociepłowni „Zielona Góra” bezpośrednio dla miasta i okolic to tylko niektóre z tematów podjętych podczas XVIII edycji konferencji „Energetyka przygraniczna – świat energii jutra, która odbyła się 18 listopada 2022 r. w Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie. Kolejne sesje dotyczyły m.in. oszczędności energii zwiększających bezpieczeństwo energetyczne, czy też transformacji w ciepłownictwie w regionie lubuskim.

 

Pod koniec konferencji odbyła się debata „Bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu w świetle polityki energetycznej UE”. Uczestniczyli w niej: prof. Janusz Lewandowski (Politechnika Warszawska), prof. Wojciech Myślecki (Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Ekoenergetyka, doradca Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), prof. Marian Miłek (Uniwersytet Zielonogórski), prof. Ludwik Pieńkowski (AGH, ekspert KGHM Polska Miedź S.A.). Moderował prof. Waldemar Kamrat (Politechnika Gdańska).

 

Referat wprowadzający wygłosił Herbert Leopold Gabryś, były wiceminister przemysłu, odpowiedzialny za energetykę. Prelegent jednoznacznie podsumował wyniki dotyczące produkcji i zużycia energii elektrycznej w Polsce w 2022 r i nadchodzących latach: „UZUPEŁNIENIE POTRZEB KRAJOWEGO SYSTEMU ENEKTROENERGETYCZNEGO ZWIĘKSZONYM IMPORTEM ENERGII NIE BĘDZIE MOŻLIWE W POŻĄDANEJ SKALI PRZEZ DŁUŻSZY CZAS”. Nie ma również co liczyć na szybką budowę nowych mocy: „NOWE MOCE GWARANTOWANE Z ODPOWIEDNIĄ ZDOLNOŚCIĄ REGULACYJNĄ NIE POJAWIĄ SIĘ WCZEŚNIEJ NIŻ PO 2035 ROKU”. I tak już do końca prezentacji referujący przestrzegał: „NIEDOSTATEK SPRAWNEJ REGULACYJNIE GENERACJI GWARANTOWANEJ PRZYNIESIE PRZERWY W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ”.

 

Obecne problemy energetyki, bardzo interesująco, w szerokim świetle geopolityki przedstawił prof. Wojciech Myślecki: „Inwazja Rosji na Ukrainę zmieniła wszystko. Całkowicie przeorała geopolityczny kształt kontynentu, wpłynęła na nasze poczucie bezpieczeństwa oraz gospodarkę. Niezależnie od wyniku wojny, kontynuacja obecnej polityki energetycznej zgodnie z zasadą „business as usual” nie jest już możliwa”. W swojej prezentacji profesor mówił m.in. o ramach politycznych i formalnych definiujących uwarunkowania polskiej transformacji energetycznej.

 

Sporo prezentacji dotyczyło bezpośrednio naszego regionu. M.in. dr inż. Stanisław Iwan przedstawił inicjatywę trzech podmiotów: Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A., Urzędu Miasta Zielona Góra oraz ENEA Operator Sp. z o.o., która planuje energię elektryczną z Elektrociepłowni „Zielona Góra” skierować bezpośrednio do miasta i okolic, co znaczenie zwiększy bezpieczeństwo energetyczne południowej części województwa lubuskiego. Podczas konferencji przedstawiciele wymienionych podmiotów podpisali list intencyjny w tej sprawie.

 

List Intencyjny

Elektrociepłownia „Zielona Góra” i Enea Operator wspólnie wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne Zielonej Góry

 

Miasto Zielona Góra podpisało list intencyjny z Elektrociepłownią „Zielona Góra” i spółką Enea Operator dotyczący współpracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu. Dzięki inicjatywie aglomeracja zielonogórska będzie bardziej bezpieczna energetycznie podczas występowania ewentualnych anomalii pogodowych czy orkanów.

 

List intencyjny podpisany został w Sulechowie podczas konferencji „Energetyka przygraniczna – świat energii jutra”. Na dokumencie podpisy złożyli: Janusz Kubicki, prezydent Miasta Zielona Góra, Marek Rusakiewicz, p.o. prezesa Enei Operator oraz Radosław Czapski, prezes Elektrociepłowni „Zielona Góra”. Głównym celem dokumentu jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz miasta poprzez zaopatrzenie aglomeracji zielonogórskiej w energię elektryczną bezpośrednio z Elektrociepłowni Zielona Góra w sytuacjach planowanych lub awaryjnych przerw w dostawach energii.

– To porozumienie zapewnia bezpieczeństwo dla systemu energetycznego Zielonej Góry poprzez swoją elastyczność w zaspokajaniu potrzeb. Niezawodny i stały dostęp do źródeł energii jest niezbędnym elementem każdej nowoczesnej gospodarki. Dzięki temu posunięciu jesteśmy zabezpieczeni przed wyjątkowymi i nieprzewidywalnymi sytuacjami, a niezawodny i stały dostęp do energii zapewnia zachowanie płynności produkcji, komunikacji czy handlu – komentuje Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry.

Trójstronna współpraca ma poszerzyć możliwości rozwoju nowoczesnych technologii przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej do odbiorców z Zielonej Góry i okolic. Umowa zakłada także zwiększenie udziału stron w poprawie bezpieczeństwa energetycznego poprzez podjęcie działań na rzecz budowy stacji energetycznej najwyższych napięć i powiązaniem jej z pierścieniem linii wysokich napięć wokół aglomeracji zielonogórskiej. Sygnatariusze listu będą również nieustannie budować dobre, wzajemne relacje i poszerzać współpracę w celu realizacji wspólnych projektów, kierując się zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

– Jest to bardzo istotne porozumienie, które nam jako lokalnemu operatorowi energetycznemu, daje dodatkowe możliwości zarządzania energią w sieci w przypadku wystąpienia awarii masowych spowodowanych np. bardzo silnym wiatrem. Podobne rozwiązanie sprawdziło się w lutym bieżącego roku w Gorzowie  Wielkopolskim, dlatego bardzo doceniamy, że również w przypadku Zielone Góry wszyscy zaangażowali się w to, aby dzisiejsze porozumienie stało się faktem – powiedział Marek Rusakiewicz, p.o. prezesa Enei Operator.

Porozumienie jest bardzo ważne również ze względu na dynamicznie rozwijający się elektryczny transport miejski, który jest szczególnie narażony na niedogodności w przypadku dłuższych przerw w dostawach energii elektrycznej.

– Elektrociepłownia jako dostawca ciepła i energii elektrycznej dla mieszkańców Zielonej Góry, wyprowadza swoją moc poprzez stację 220kV PSE Leśniów, do której także przyłączone są linie 110kV zasilające miasto. Wyróżniającym się rozwiązaniem, poprawiającym pewność i jakość zasilania jest podłączenie EC bezpośrednio do stacji 110kV, zlokalizowanych na terenie miasta. Jesteśmy zadowoleni, że poprzez współpracę z sygnatariuszami listu możemy uczestniczyć w poprawie bezpieczeństwa energetycznego wszystkich mieszkańców Zielonej Góry – powiedział Radosław Czapski, prezes zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra”.

 

 

PARTNERZY KONFERENCJI

Elekrtociepłownia Zielona Góra S.A.: www.ec.zgora.pl

KSSSE: www.kssse.pl
ECO: www.ecosa.pl

ENEA OPERATOR: www.operator.enea.pl
Ekoenergetyka PV: www.ekoenergetyka.com.pl
PGE Energia Ciepła: www.pgeenergiaciepla.pl
BGK: www.bgk.pl
MAZEL SA:  www.mazel.pl 

 

PATRONI MEDIALNI WYDARZENIA

Gazeta Lubuska Radio Zachód Nowa Energia partonatmedialny-1

Oceń ten artykuł
(0 głosów)