Jesteś tutaj: HomeO członkachEnea Operator stawia na inwestycje w przyłącza do OZE

O CZŁONKACH

XX-lecie LTnRRE

 logoxxlecie

Serwisy informacyjne

Urzędy Państwowe

Spółki przesyłowe

Bezpieczeństwo pracy

Członkowie LTnRRE

Enea Operator stawia na inwestycje w przyłącza do OZE

Rok 2011 był w spółce ENEA Operator rekordowy pod względem liczby zrealizowanych inwestycji. Spółka – członek Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki - wydała ponad 813 mln zł na inwestycje. Jest to ponad 39 proc. więcej niż w roku 2010, 65 proc. więcej niż w 2009 i aż 101 proc. więcej niż w 2008 roku. W najbliższych latach ENEA Operator wyda ponad 600 mln zł na przyłączenie odnawialnych źródeł energii (OZE).

„W roku 2011, między innymi, kontynuowaliśmy oraz rozpoczęliśmy nowe inwestycje sieciowe związane z przyłączaniem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), w wyniku których do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator przyłączyliśmy: 82 MW OZE w II grupie przyłączeniowej i ponad 34 MW OZE w III grupie przyłączeniowej. Łącznie ponad 116 MW mocy" – poinformował Artur Różycki, prezes Zarządu na stronie internetowej spółki.


„W kolejnych latach planujemy kontynuować strategię inwestycyjną. Będą to inwestycje związane zarówno z przyłączaniem OZE jak i nowych klientów do naszej sieci, jednocześnie będziemy kładli duży nacisk na bezpieczeństwo energetyczne naszego regionu”- dodał prezes Różycki.


O dużej aktywności Spółki w zakresie przyłączania do sieci OZE świadczy niewątpliwie wielkość mocy, którą przyłączono i planuje się przyłączyć w najbliższych latach do sieci ENEA Operator. Wartość ta plasuje się na poziomie 2.890 MW. Szczegółowe informacje w tym zakresie Spółka prezentuje w komunikacie, opracowanym zgodnie z art. 7 ust. 8l ustawy Prawo energetyczne, zamieszczonym na stronie internetowej: www.operator.enea.pl.


Nakłady na inwestycje sieciowe w ENEA Operator to także modernizacja i odtworzenie posiadanego majątku, głównie w celu zapewnienia poprawy efektywności, niezawodności i jakości dostaw energii elektrycznej, a także właściwej realizacji obowiązków wynikających z posiadanej przez Spółkę koncesji na świadczenie usług dystrybucji energii oraz roli operatora systemu dystrybucyjnego na obszarze działania Spółki.

O znaczeniu OZE w kontekście podłączenia do sieci elektroenergetycznych była mowa na VIII polsko-niemieckiej konferencji, zorganizowanej w listopadzie 2011 r. przez Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki oraz Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska. O niemieckich doświadczeniach w tym zakresie mówili przedstawiciele firmy E.ON edis z Brandenburgii. O polskich problemach opowiadał prof. Marian Miłek z PWSZ w Sulechowie.


„Polska, zgodnie z dyrektywą unijną dotyczącą wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii,  ma osiągnąć do 2020 roku 15-procentowy udział energii wytworzonej w odnawialnych źródłach, w całkowitej energii wytworzonej w elektrowniach. Do roku 2030 wskaźnik ten powinien przekroczyć 20 procent – przypomniał prof. Miłek. - Obecnie 7,5 procent całkowitej energii elektrycznej wytwarza się w odnawialnych źródłach energii, przy czym blisko połowę tej energii wytwarza się w tzw. współspalaniu. W dużych blokach energetycznych razem z węglem spala się drewno i część energii elektrycznej uzyskana z wartości opałowej drewna uznaje się jako energię ze źródła odnawialnego  - bo drzewa znów urosną. Trudno uznać to za wartościowy kierunek rozwoju odnawialnych źródeł energii. Odnawialne źródła energii mają powstawać jako źródła rozproszone, w których energię elektryczną i ciepło wytwarza się w miejscu ich zużycia. Taką funkcję mają pełnić małe elektrownie wiatrowe, wodne, fotowoltaiczne, biogazownie z modułami kogeneracyjnymi, kolektory słoneczne, pompy ciepła itp. Należy  zauważyć, ze wytwarzanie energii i ciepła w miejscach ich zużycia nie jest związane z koniecznością budowy linii przesyłowych.”

Niedawno w Sulechowie zawiązał się Lubuski Klaster Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej, którego jednym z celów jest wspieranie rozwoju OZE. Film o klastrze - oglądaj TUTAJ: http://www.youtube.com/watch?v=WcGocxybCcE&feature=share

Również w tym roku, podczas IX konferencji „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – doświadczenia i perspektywy”, specjalny panel tematów będzie poświęcony odnawialnym źródłom energii, zwłaszcza w kontekście zmieniającej się ustawy o OZE. Konferencja odbędzie się 16 listopada w Sulechowie.

 

Czytaj blog Enei Operatora!

Codziennie nowe wpisy!

O energii elektrycznej i nie tylko:

http://www.operator.enea.pl/blog/1/energetyka/

Oceń ten artykuł
(1 głos)