1.png
2.png
4.png
3.png

Film

 

Serwisy informacyjne

Urzędy Państwowe

Spółki przesyłowe

Bezpieczeństwo pracy

Członkowie LTnRRE

Datetime: 31 Lip 2019

plXVI polsko-niemiecka konferencja „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra”
Data: 7 listopada 2019 r. Sulechów, Polska
Więcej informacji wkrótce.

Czytaj dalej...
Datetime: 31 Lip 2019

deXVI polnisch-deutsche Konferenz „Grenznahe Energiewirtschaft in Polen und Deutschland - die Welt der Energie von Morgen“
Datum der Konferenz: 7 November 2019 Sulechów, Polen

Weitere Informationen in Kürze.

Czytaj dalej...
Datetime: 29 Cze 2019

27 czerwca Walne Zgromadzenie Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego wybrało nowe władze. Marszałkiem LSG na dwuletnią kadencję został Marian Babiuch, prezes Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki.

Czytaj dalej...
Datetime: 26 Kwi 2019

Najważniejsze spotkanie w roku, czyli XXI Walne Zebranie Członków LTnRRE, odbyło się 17 maja 2019 r w Zaborze. W Zebraniu udział wzięło 30 członków Towarzystwa oraz 13 gości, w tym m.in. prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando.
Podczas Zebrania referaty wygłosili:
- Herbert Leopold Gabryś, przewodniczący komitetu ds. energii i polityki klimatycznej w Krajowej Izbie Gospodarczej: „Wyniki elektroenergetyki w Polsce za 2018 rok” oraz „Zmiany w energetyce globalnej w kontekście UE”,
- Prof. Marian Miłek – „Aktualne problemy energetyki”,
- Mariusz Samordak, dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego Banku
Gospodarstwa Krajowego – Wybrane uwagi na temat finansowania inwestycji w energetyce odnawialnej.

Czytaj dalej...
Datetime: 21 Lut 2019

Polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej, a w niej wyzwania dla regionów, kierunki zwrotu energetycznego w Brandenburgii oraz zarys Polityki energetycznej Polski do 2040 r. to tematy pierwszej sesji XV, jubileuszowej, polsko niemieckiej konferencji „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra”. Głównym organizatorem było Lubuskie Towarzystwo na rzecz Rozwoju Energetyki. Natomiast gospodarzem oraz jednym z współorganizatorów tego wydarzenia był Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Zamiejscowy w Sulechowie.

W konferencji, jak co roku, uczestniczyli przedstawiciele województwa lubuskiego, Kraju Związkowego Brandenburgia, samorządowcy, naukowcy i przedsiębiorcy z obu stron granicy. Szczególnymi gośćmi jubileuszowej konferencji był m.ni. przedstawiciel Komisji Europejskiej - dyrekcji generalnej do spraw energii, sekretarz stanu - Ministerstwo Gospodarki i Energii Kraju Związkowego Brandenburgia oraz dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa Ministerstwa Energii RP. Konferencję prowadzili: Marian Babiuch (LTnRRE) oraz Harald Bock (EDIS AG).

 

Druga sesja pod hasłem: technologie, efektywne gospodarowanie energią, przybliżyła uczestnikom innowacyjne rozwiązania dotyczące produkcji chłodu (w tym chłodu z ciepła sieciowego) oraz wytwarzania i przesyłania energii. Przykład zdecentralizowanej dystrybucja energii elektrycznej i ciepła, w jednej z mniejszych miast Brandenburgii, pokazywał dobrze funkcjonującą „wyspę” prądowo-ciepłowniczą.


W trzeciej sesji, podkreślającej wagę ochrony klimatu, referencji koncentrowali swoją uwagę na praktycznych przykładach pozyskiwania energii elektrycznej i ciepła za pomocą kaskady kogeneracyjnej, likwidacji niskiej emisji w gminach przygranicza z wykorzystaniem energii elektrycznej do ogrzewania oraz efektywności energetycznej i technologicznej. Pierwszy dzień konferencji kończyła dyskusja panelowa z udziałem profesorów, przedstawicieli polskich i niemieckich firm oraz wiceprezydenta Zielonej Góry, a dotyczyła lokalnego zarządzania energią. W drugim dniu konferencji uczestnicy wysłuchali wykładu o produkcji chłodu z ciepła sieciowego i obejrzeli agregat adsorpcyjny wraz ze stanowiskiem badawczym.
Wszystkie referaty są dostępne na stronie głównego organizatora konferencji: Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki: www.lubuskaenergetyka.pl

Konferencja emitowana była „na żywo” na kanale YouTube, jest dostępna na stronie:

https://youtu.be/6dWbxo0YfmY

 

 Wnioski PL  Wnioski DE
 icopdf  icopdf

 

 

 

Czytaj dalej...
Datetime: 14 Cze 2018


 

pdf pl

 

 

HONOROWY PATRONAT

ministerstwo energiilandwojewoda

 

Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki, Uniwersytet Zielonogórski, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Kraj Związkowy Brandenburgia, E.DIS AG, Izba Przemysłowo-Handlowa Wschodniej Brandenburgii organizują 29-30 listopada 2018 r. XV edycję konferencji „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra”.

Emisja Live na YT. Udział w wydarzeniu jest automatycznym wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników konferencji.

 

plakat2018-new

 

 

 

pdf pl

 

 

Formularze zgłoszeniowe

 word  Formularz zgłoszeniowy dla samorządów
 word  Formularz zgłoszeniowy dla firm
 word  Anmeldung Formular

  

Czytaj dalej...
Datetime: 11 Lut 2018

Wnioski z XIV Konferencji  „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra”

Czytaj dalej...
Datetime: 11 Lut 2018

deSchlussfolgerungen der XIV. Konferenz  „Grenznahe Energiewirtschaft in Polen und Deutschland – die Welt der Energie von Morgen”

Czytaj dalej...
Datetime: 08 Sty 2018

Wnioski z XIV Konferencji  „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra”

Czytaj dalej...
Datetime: 08 Sty 2018

deSchlussfolgerungen der XIV. Konferenz  „Grenznahe Energiewirtschaft in Polen und Deutschland – die Welt der Energie von Morgen”

Czytaj dalej...
Datetime: 27 Lis 2017

sem00

Bezpieczeństwo energetyczne województwa lubuskiego

„Bezpieczeństwo energetyczne i czyste powietrze Województwa Lubuskiego” było tematem seminarium zorganizowanego przez Lubuskie Towarzystwo na rzecz Rozwoju Energetyki oraz Lubuski Sejmik Gospodarczy. Członkowie obu organizacji oraz zaproszeni goście spotkali się 24 listopada w Dychowie, aby dyskutować o zagrożeniach występujących w naszym regionie.

Czytaj dalej...
Datetime: 28 Paź 2017

plakat2017 pl 2

Zakończyła się XIV konferencja Energetyka Przygraniczna Polski i Niemiec - Świat Energii Jutra, której spnsorami były firmy E.ON edis energia, Mazel SA (www.mazel.pl), PGNiG SA (www.pgnig.pl), Enea Operator (www.operator.enea.pl), Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (www.kssse.pl) oraz LUG (http://www.lug.com.pl). Prezentacje wygłoszone na konferencji dostępne są tutaj / Die Prasentationen der Konferenz finden Sie hier.

Czytaj dalej...
Datetime: 04 Lip 2017

obrady

26 maja członkowie Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki przyjęli sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności zarządu w 2016 roku. Zarząd LTnRRE, podczas obrad w Dychowie, otrzymał absolutorium od Walnego Zebrania Członków.

Czytaj dalej...
Datetime: 27 Lut 2017

15 lutego w Poczdamie miała miejsce druga konferencja poświęcona magazynowaniu energii. Tematem konferencji była aktualna sytuacja w sektorze magazynowania energii  - zarówno w skali mikro (instalacje konsumenckie) jak i makro (magazyny przy źródłach i magazyny systemowe). Prelegenci omawiali rozwiązania techniczne, a w szczególności tzw. proces „Power to X” - zamiana energii w inną formę np. wodór, sprężone powietrze.

Czytaj dalej...
Datetime: 03 Lut 2017

 

„Świat energii jutra“ - tak brzmiało wielce obiecujące hasło Polsko-Niemieckiej Konferencji "Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec", która odbyła się w dniu 18 listopada w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie, pod patronatem Ministra Energii Kraju Związkowego Brandenburgia Albrechta Gerbera. Po stronie polskiej około 100 uczestników ze sfer gospodarczych, politycznych, organów samorządowych i placówek badawczych dyskutowało kwestie przyszłego zaopatrzenia w energię. Dobrym znakiem był udział w konferencji sporej liczby niemieckich uczestników przybyłych z Brandenburgii.

Czytaj dalej...
Datetime: 28 Lis 2016

 

 

Energetyczne zagospodarowanie odpadów, bilansowanie energii w systemach energetycznych, potencjał kogeneracyjny w dziedzinie ochrony klimatu - to główne bloki tematów XIII polsko-niemieckiej konferencji, która odbyła się 18 listopada 2016 r. w Sulechowie. Omówione zostały kierunki transformacji energetycznej Polski i Niemiec. Wystąpili m.in. dr Klaus Freytag z Departamentu Energii i Surowców Kraju Związkowego Brandenburgia, Herbert Leopold Gabryś z Krajowej Izby Gospodarczej i prof. Marian Miłek z PWSZ w Sulechowie, a także naukowcy z Politechniki Gdańskiej, Politechniki Warszawskiej, przedstawiciele takich firm jak Vattenfall Europe Generation, PGE GiEK SA, PGNiG SA, Stadtwerke Cottbus i innych podmiotów.

TUTAJ ZNAJDZIESZ PREZENTACJE KONFERENCYJNE W POLSKICH I NIEMIECKICH WERSJACH JĘZYKOWYCH, A TAKŻE SKRÓTOWĄ RELACJĘ Z KONFERENCJI

 

Czytaj dalej...
Datetime: 06 Cze 2016

3 czerwca podczas obrad w Dychowie, Zarząd Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki otrzymał absolutorium od Walnego Zebrania Członków. Przyjęto Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie z działalnosci Zarządu w roku 2015. Referaty wygłosili ekspert Krajowej Izby Gospodarczej Herbert Leopold Gabryś, wicedyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego Monika Zielińska oraz wicedyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego Danuta Wesołowska-Wujaszek. Tematami referatów były fundusze na efektywność energetyczną i kogenerację dostępne w ramach RPO oraz aktualizacja Strategii Energetyki Woj. Lubuskiego. Herbert Leopold Gabryś omówił aktualną sytuację sektora elektroenergetycznego w Polsce w świetle statystyk.

Tutaj znajdziesz prezentacje, które towarzyszyły wygłoszonym referatom:

Aktualizacja strategii energetyki 2016 cz. 1

Fundusze europejskie dla energetyki w ramach RPO Lubuskie 2020

Elektroenergetyka w Polsce 2016 Michał Iwanowski

 

Czytaj dalej...