Jesteś tutaj: HomeWywiadyMirosław Rawa i Ewa Pulkowska: Gorzowski program likwidacji niskiej emisji

WyWIAdy

XX-lecie LTnRRE

 logoxxlecie

Serwisy informacyjne

Urzędy Państwowe

Spółki przesyłowe

Bezpieczeństwo pracy

Członkowie LTnRRE

Mirosław Rawa i Ewa Pulkowska: Gorzowski program likwidacji niskiej emisji

Gorzowski program likwidacji niskiej emisji

Elektrociepłownia Gorzów" należąca do spółki PGE GiEK S.A. jest liderem energetyki gazowej w Polsce, wykorzystującej naturalne złoża gazu niskometanowego, położone w regionie lubuskim. To w Gorzowie w 1999 roku został wybudowany pierwszy w Polsce blok gazowo-parowy, który umożliwił wyłączenie z eksploatacji najbardziej uciążliwej dla mieszkańców część elektrociepłowni z lat 50-tych.

Kierunek rozwoju oparty na energetyce gazowej, niezwykle przyjaznej naturalnemu środowisku, jest utrzymywany i potwierdzony jedną z największych i najnowocześniejszych inwestycji PGE, oddanej do eksploatacji 2 lutego 2017 roku w Gorzowie. Nowy blok gazowo-parowy o mocy 138 MW elektrycznych i 100 MW cieplnych stanowi podstawę zasilania regionu w energię elektryczną, a Gorzowa w ciepło.

- Wyzwaniem dla energetyki, a tym samym dla elektrociepłowni jest wytwarzanie energii i ciepła z należytą dbałością o środowisko naturalne, w którym żyją i pracują mieszkańcy miasta Gorzowa i regionu lubuskiego – mówi Mirosław Rawa - dyrektor PGE GiEK S.A. Oddziału Elektrociepłownia Gorzów.

Infrastruktura ciepłownicza na terenie Gorzowa Wlkp. nie obejmowała starszych dzielnic w obszarze ulic: Kosynierów Gdyńskich, Roosvelta, Wyszyńskiego i Jagiełly, który ogrzewany był przez lokalne źródła ciepła (piece kaflowe, termy gazowe, ogrzewanie etażowe, itp.), emitujące zanieczyszczenia przekraczające dopuszczalne normy w tym zakresie.Zanieczyszczenia te stawały się na tyle uciążliwe, że wojewoda lubuski wydał w 2007 roku rozporządzenie dotyczące podjęcia działań naprawczych w celu przywrócenia poziomu dopuszczalnych zanieczyszczeń powietrza w mieście. W tym samym czasie w PGE GiEK SA trwały analizy budowy nowego bloku gazowo-parowego w Gorzowie, które przewidywały możliwość dociążenia systemu dystrybucji ciepła, a za nim źródła wytwarzania ciepła, o budynki położone w obszarze, na którym występowały przekroczone normy poziomu zanieczyszczeń powietrza.


Wdrożenie programu likwidacji niskiej emisji w mieście umożliwił ogłoszony przez WFOŚiGW program „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy – KAWKA, w ramach którego można było otrzymać dofinansowanie do projektów związanych m.in. z ochroną powietrza. Władze samorządowe Gorzowa Wlkp. i PGE GiEK S.A. porozumiały się i wspólnie ustalono, że tylko działania obu stron doprowadzą do osiągnięcia efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia poziomu niskiej emisji w centrum miasta oraz pozyskania na ten cel środków finansowych.

W dniu 22 maja 2014 roku zawarte zostało Porozumienie pomiędzy miastem Gorzów Wlkp., będącym LIDEREM przedsięwzięcia oraz PGE GiEK S.A. Oddział ECG, który jest partnerem przedsięwzięcia. Miasto zobowiązało się do likwidacji palenisk wysokoemisyjnych, wykonania projektów budowlanych oraz budowy instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, przygotowania pomieszczeń dla węzłów cieplnych oraz podłączenia węzłów cieplnych do instalacji wewnętrznych budynków. Do zadań elektrociepłowni należało: wykonanie projektów budowlanych, budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych, zakup węzłów cieplnych i ich zainstalowanie, ich podłączenie wraz z uruchomieniem po stronie wysokoparametrowej. W wyniku współdziałania z miastem zostały złożone wnioski o dofinansowanie projektu z NFOŚiGW oraz WFOŚIGW, które zostały pozytywnie rozpatrzone. Całkowitą wartość projektu oszacowano na 71 mln zł. Kolejnym krokiem było zawarcie umów o dofinansowanie w postaci dotacji w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych z NFOŚIGW (miasto) i pożyczek preferencyjnych w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych z WFOŚiGW (miasto i PGE GiEK S.A.). Wymagany udział własnych środków w wysokości 10% został zapewniony przez PGE GiEK S.A.


- Program likwidacji niskiej emisji ma ogromne znaczenie dla Gorzowa Wlkp., jest to też istotne przedsięwzięcie z punktu widzenia gorzowskiej elektrociepłowni – mówi Ewa Pulkowska dyrektor finansowy Oddziału. Dzięki programowi przyczyniamy się do poprawy jakości powietrza w mieście, a takie działanie zgodne jest z naszą strategią. Szacujemy, że po zakończeniu realizacji projektu i zlikwidowaniu ok. 3 tys. pieców kaflowych, ilość pyłu zawieszonego w naszym mieście zmniejszy się o ok. 160 ton rocznie, ok.400 ton SO2, 58 ton NOX i ponad 17 tys. ton CO2. Co najważniejsze, emisja niezwykle toksycznego benzo(a)pirenu, wywołującego choroby nowotworowe zmniejszy się o 0,120 ton rocznie. To ogromny krok poczyniony w kierunku poprawy jakości życia w naszym mieście.

Ponadto, realizacja projektu wiąże się dla elektrociepłowni z rozszerzeniem rynku ciepła. Realizacja programu likwidacji niskiej emisji na terenie miasta Gorzowa Wlkp. została rozłożona na lata 2015-2017. W ramach realizacji pierwszego etapu projektu w roku 2015 włączono do systemu ciepłowniczego 74 budynki, w roku 2016 roku – 96 budynków, w ostatnim 2017 roku zostanie włączonych 66 budynków. W efekcie realizacji projektu wybudowano 12 km sieci ciepłowniczej i zainstalowano 260 węzłów. Z tytułu podłączenia 260 budynków nastąpił wzrost mocy zamówionej w ogólnej wysokości 13,82 MW.

Mirosław Rawa | Ewa Pulkowska

gorzow-02

 

Od lewej: sponsor projektu Mirosław Rawa, dyrektor Oddziału Elektrociepłownia Gorzów, Lidia Kulik, kierownik Wydziału Obsługi Odbiorców Oddziału Elektrociepłownia Gorzów, Ewa Pulkowska, dyrektor finansowy Oddziału Elektrociepłownia Gorzów; w tle mapa obszaru objętego programem KAWKA (Śródmieście)

 

 

 

 

 

 

gorzow-01

 

Jeden z indywidualnych węzłów cieplnych zamontowanych u odbiorcy objętego Programem KAWKA

 

 

 

 

Oceń ten artykuł
(2 głosów)