3.png
2.png
1.png
4.png

XX-lecie LTnRRE

 logoxxlecie

Serwisy informacyjne

Urzędy Państwowe

Spółki przesyłowe

Bezpieczeństwo pracy

Członkowie LTnRRE

XVI Konferencja „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra” Wyróżniony

Zakończyła się XVI konferencja” Energetyka Przygraniczna Polski i Niemiec - świat energii jutra”.

 

Wspólna determinacja na rzecz czystego powietrza, odpowiedzialność biznesu i samorządów za czyste środowisko oraz aktualna sytuacja polskiej i niemieckiej energetyki to główne zagadnienia XVI edycji konferencji „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra”, która odbyła się 7 listopada 2019 roku w Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie.

 

O nowej ustawie i systemach wsparcia OZE w Polsce mówił w swoim referacie prof. Waldemar Kamrat (Politechnika Gdańska) m.in. podkreślając zawiłość i niejednoznaczność zapisów. Podobne odczucie o tzw. ustawie EEG obowiązującej w Niemczech mówił Marc Behnke z E.DIS Netz GmbH. Prof. W. Kamrat w podsumowaniu swojego wystąpienia wyliczył ważne zmiany w ustawie: wydłużenie okresu wsparcia OZE z roku 2035 do 2039, wydłużenie terminu wsparcia dla instalacji OZE (która wygrała aukcje) z 36 do 42 miesięcy dla ogółu instalacji i z 18 miesięcy do 24 miesięcy dla instalacji fotowoltaicznych. Profesor podkreślił na koniec, że w Polsce nie ma i nie będzie jednej dominującej technologii energetycznej i należy być przygotowanych do całego spektrum od czystego węgla poprzez energetykę odnawialną, jądrową i wodorową. Wybór będzie wynikał z rachunku ekonomicznego. Marc Behnke przedstawiając tzw. zwrot energetyczny w Brandenburgii, i szerzej, w Niemczech, mówił o odchodzeniu od węgla brunatnego i kamiennego, ale podkreślając obawy o sytuacje, gdy nie ma wiatru lub nie świeci słońce. Wymienił kogenerację jako element pomocny w kompensacji systemu. Przedstawił też trudności ze sterowaniem energią słoneczną, sytuację, w których podaż przewyższa popyt i wówczas pojawiają się ujemne ceny giełdowe, czyli za odebranie energii konsument otrzymuje pieniądze. Dlatego w Niemczech pojawiła się inicjatywa magazynowania energii za pomocą wodoru. Obecny stan prawny wsparcia dla instalacji kogeneracyjnych w Polsce przedstawił w swoimwystąpieniu prof. Janusz Lewandowski (Politechnika Warszawska). Natomiast Mariusz Samordak, dyrektor Sektora Energetycznego z Departamentu Analiz i Wsparcia Sektorowego BGK przedstawił możliwości wsparcia sektora energetycznego i jednocześnie zachęcał do składania własnych rozwiązań wspierania energetyki w naszym kraju, podkreślając otwarcie Banku na inicjatywy branży energetycznej.


W części poświęconej odpowiedzialności biznesu i samorządów za czyste środowisko wystąpił m.in. Radosław Grech, prezes zarządu Centrum Energetyki Odnawialnej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Krzysztof Kwiecień, prezes Zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra”. Pierwszy prelegent mówił m.in. o konieczności zaangażowania samorządów w walce ze smogiem, jednocześnie dodając, że w naszym województwie nie ma gminy, która kompleksowo rozwiązała ten problem. Natomiast prezes Krzysztof Kwiecień mógł pochwalić się spektakularnym sukcesem wyliczając jak duży wpływ na czystość powietrza w Zielonej Górze miała rezygnacja Elektrociepłowni z wytwarzania energii z węgla.

W trzeciej sesji swoje referaty przedstawiło dwóch prelegentów: dr Herbert Leopold Gabryś, Przewodniczący Komitetu ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej Krajowej Izby Gospodarczej, który zreferował stan energetyki w Polsce, a dr Klaus Freytag, pełnomocnik premiera Brandenburgii w Łużycach, mówił o tendencjach w rozwoju energetyki niemieckiej. Na te same tematy dyskutowali w debacie panelowej: Herbert Leopold Gabryś, prof. Janusz Lewandowski, Jens Jankowsky, moderował: prof. Marian Miłek.
 

 

Prezentacje wygłoszone na konferencji / Die Prasentationen der Konferenz finden Sie hier

1. Marc Behnke PL 1. Marc Behnke DE
2. Dr.-Ing. Klaus Freytag PL 2. Dr.-Ing. Klaus Freytag DE
3. Hermann Bode PL 3. Hermann Bode DE
4. Janusz Lewandowski PL 4. Janusz Lewandowski DE
5. Krzysztof Kwiecień PL 5. Krzysztof Kwiecień DE
6. Mariusz Samordak PL 6. Mariusz Samordak DE
7. Radosław Grech PL 7. Radosław Grech DE
8. Piotr Stawicki PL 8. Piotr Stawicki DE
9. Waldemar Kamrat PL 9. Waldemar Kamrat DE

  

Oceń ten artykuł
(0 głosów)