3.png
2.png
1.png
4.png

XX-lecie LTnRRE

 logoxxlecie

Serwisy informacyjne

Urzędy Państwowe

Spółki przesyłowe

Bezpieczeństwo pracy

Członkowie LTnRRE

XXI Walne Zebranie Członków LTnRRE Wyróżniony

Najważniejsze spotkanie w roku, czyli XXI Walne Zebranie Członków LTnRRE, odbyło się 17 maja 2019 r w Zaborze. W Zebraniu udział wzięło 30 członków Towarzystwa oraz 13 gości, w tym m.in. prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando.
Podczas Zebrania referaty wygłosili:
- Herbert Leopold Gabryś, przewodniczący komitetu ds. energii i polityki klimatycznej w Krajowej Izbie Gospodarczej: „Wyniki elektroenergetyki w Polsce za 2018 rok” oraz „Zmiany w energetyce globalnej w kontekście UE”,
- Prof. Marian Miłek – „Aktualne problemy energetyki”,
- Mariusz Samordak, dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego Banku
Gospodarstwa Krajowego – Wybrane uwagi na temat finansowania inwestycji w energetyce odnawialnej.


WZC jednogłośnie przyjęło następujące uchwały:
a) uchwała nr 1 w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego LTnRRE,
b) uchwała nr 2 w przedmiocie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej LTnRRE,
c) uchwała nr 3 w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi LTnRRE,
d) uchwała nr 4 w przedmiocie przeznaczenia nadwyżki finansowej za 2018 r. LTnRRE,
e) uchwała nr 5 w przedmiocie zatwierdzenia planu działania LTnRRE na rok 2019,
f) uchwała nr 6 w przedmiocie zatwierdzenia budżetu LTnRRE na rok 2019.
g) uchwała nr 7 dotyczącą nadania godności Członka Honorowego Panu Henrykowi Suboczowi

Referaty do pobrania poniżej:

1. Herbert Leopold Gabryś

2. Prof. Marian Miłek

3. BGK

Oceń ten artykuł
(1 głos)