3.png
2.png
1.png
4.png

XX-lecie LTnRRE

 logoxxlecie

Serwisy informacyjne

Urzędy Państwowe

Spółki przesyłowe

Bezpieczeństwo pracy

Członkowie LTnRRE

Seminarium LTnRRE i LSG "Bezpieczeństwo energetyczne i czyste powietrze Województwa Lubuskiego”. Wyróżniony

sem00

Bezpieczeństwo energetyczne województwa lubuskiego

„Bezpieczeństwo energetyczne i czyste powietrze Województwa Lubuskiego” było tematem seminarium zorganizowanego przez Lubuskie Towarzystwo na rzecz Rozwoju Energetyki oraz Lubuski Sejmik Gospodarczy. Członkowie obu organizacji oraz zaproszeni goście spotkali się 24 listopada w Dychowie, aby dyskutować o zagrożeniach występujących w naszym regionie.

   Seminarium otworzyli Jerzy Korolewicz (marszałek LSG) oraz Marian Babiuch (prezes LTnRRE). W swoich krótkich początkowych wystąpieniach mówili o konieczności dzielenia się wiedzą, szczególnie dotyczącą bezpieczeństwa energetycznego mającego wpływ na polską gospodarkę. Prezes Marian Babiuch zapowiedział m.in. referat „Blackout systemu elektroenergetycznego w Województwie Lubuskim 5.10.2017” Bogumiły Strzeleckiej, dyrektora Departamentu Zarządzania Ruchem ENEA Operator.


Herbert Leopold Gabryś, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej w swoim wystąpieniu przedstawił stan polskiej energetyki z uwzględnieniem województwa lubuskiego. Mówił m.in. o konieczności zsynchronizowania strategicznych przedsięwzięć dotyczących np. górnictwa węgla kamiennego i brunatnego i innych dokumentów ze strategią rozwoju energetyki Polski.  


Mówił też o przerwach w dostawie energii dla mieszkańców spowodowanych anomaliami pogodowymi, ale zwrócił uwagę na groźbę braku dostaw energii dla przemysłu. Podkreślił trwałą tendencję kupowania energii z zewnątrz.


O wpływie orkanu Ksawery na awarie sieci WN ENEA Operator mówiła Bogumiła Strzelecka, dyrektora Departamentu Zarządzania Ruchem ENEA Operator. W swoim referacie przedstawiła prezentację pokazującą z jak olbrzymim wyzwaniem od strony zarządzania ruchem miała do czynienia 5 i 6 października 2017 r. spółka. Przedstawiła działania zmierzające do modernizacji sieci dystrybucyjnych ENEA Operator, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii swoim odbiorcom.


Kolejny referat dotyczył Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego. O uaktualnianiu strategii mówiła Danuta Wesołowska-Wujaszek, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji oraz Marek Plebankiewicz, prezes spółki Energoekspert, która pracuje nad aktualizacją strategii przy współpracy z członkami Regionalnej Rady ds. Energetyki przy Marszałku Województwa Lubuskiego.


Ostatni referat „Kogeneracja narzędziem walki ze smogiem” wygłosił prezes Marian Babiuch.  W swoim wystąpieniu mówił o zanieczyszczeniu powietrza w wielu miejscowości z powodu tzw. niskiej emisji i przedstawił propozycje rozwiązania tego problemu przy wykorzystaniu potencjału kogeneracji, który mamy w Polsce, jak wyraził się referent, największy w Europie.

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)